Työnhakijoiden tietosuojakäytäntö NORMALilla

Kiitos työhakemuksestasi Normal A/S:lle.

Normal A/S:n rekrytoinnin yhteydessä (jäljempänä NORMAL, me, meihin tai meidän) me käsittelemme henkilötietojasi tässä käytännössä kuvatulla tavalla.

Käsittelemme hakemuksessasi, ansioluettelossasi ja niiden mahdollisissa liitteissä annettuja henkilötietoja hakemuksesi arvioimiseksi. Jos sinut kutsutaan haastatteluun, keräämme ja arvioimme haastattelun yhteydessä antamiasi tietoja. Henkilötietojesi käsittelyn perustana on työhakemuksesi NORMALille (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) sekä oikeutettu etumme käsitellä meille antamiasi tietoja (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Voimme hakea Internetistä olennaisia ja helposti saatavilla olevia tietoja, mukaan lukien sosiaalisen median sisällöt. Haemme tyypillisesti tietoa aiemmista työsuhteistasi, aktiivisuudestasi, pätevyydestäsi, suorituskyvystäsi ja yleisilmeestäsi.

Jos hakemasi tehtävä edellyttää persoonallisuustestien tai vastaavien suorittamista, saat tiedon, kun olemme käsitelleet hakemuksesi. Tuloksia käsitellään luottamuksellisesti, mutta ne sisältyvät hakemuksesi arviointiin. Käsittelyn perusteena on työhakemuksesi NORMALille (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Joissakin tapauksissa sinua voidaan pyytää toimittamaan kopio rikosrekisteristäsi. Rikosrekisteriäsi käsitellään luottamuksellisesti, ja pyydämme suostumustasi rikosrekisteritietojen käsittelyyn (tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 3 kohta).

Osana arviotamme sinusta ja hakemuksestasi saatamme pyytää suosituksia aiemmilta ja nykyiseltä työnantajaltasi. Pyydämme suosituksia vain henkilöiltä, jotka olet nimennyt hakemuksessasi. Pyydämme suosituksia, jotka perustuvat oikeutettuun etuumme arvioida, voimmeko palkata sinut työsuhteeseen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai jos olet antanut suostumuksesi, (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Suosittelemme, ettet sisällytä hakemukseesi arkaluonteisia henkilötietoja, kuten rotua, etnistä taustaa, uskontoa, ammattiliiton jäsenyyttä, seksuaalisuutta tai terveystietoja koskevia henkilötietoja. Jos tehtävän täyttämiseksi asetetaan poikkeuksellisesti erityisiä terveysvaatimuksia, voimme pyytää suostumustasi tällaisten henkilötietojen käsittelyyn (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta a alakohta ja tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohta).

Jos sinulle tarjotaan paikkaa NORMALilla, hakemuksesi ja muut rekrytointimenettelyn yhteydessä kerätyt olennaiset henkilötiedot tallennetaan henkilöstökansioosi.

Jos sinulle ei tarjota paikkaa, säilytämme hakemustasi ja rekrytointimenettelyn yhteydessä kerättyjä muita henkilötietoja kuuden kuukauden ajan kieltävästä vastauksestamme, ellet ole antanut suostumustasi pidempään säilytysaikaan.

Voit aina peruuttaa rekrytointimenettelyn yhteydessä antamasi suostumukset. Suostumuksesi peruuttaminen vaikuttaa henkilötietojesi tulevaan käsittelyyn, mutta ei suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen peruuttamista. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, ota meihin yhteyttä.

Sinulla on oikeus saada pääsy sinusta käsittelemiimme henkilötietoihin tietyin lakisääteisin poikkeuksin. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi keräämistä ja jatkokäsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, henkilötietojesi oikaisemista ja täydentämistä tarpeen mukaan tai henkilötietojesi poistamista tietyissä tilanteissa.

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty, oikeusvaatimusten selvittämiseksi, toimeenpanemiseksi tai puolustamiseksi tai lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. Kun näin ei enää ole, tiedot poistetaan. Voit myös pyytää meitä poistamaan sinusta tallentamamme henkilötiedot. Noudatamme pyyntöäsi, ellei meillä ole lakisääteistä velvollisuutta säilyttää tietoja tai elleivät tiedot ole merkityksellisiä lähestyvässä tai vireillä olevassa asiassa tai riita-asiassa.

Erityistapauksissa voit myös pyytää saada kopion henkilötiedoistasi ja pyytää meitä siirtämään meille antamasi henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos haluat käyttää jotakin näistä oikeuksista tai sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen dataprivacy@normal.eu.

NORMAL toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelyssä.

NORMALin yritystiedot:

Normal Finland Oy
Y-tunnus: 3156602-3
c/o Normal A/S
Godthåbsvej 41
8660 Skanderborg
Danmark

Jos haluat tehdä valituksen henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen dataprivacy@normal.eu. Voit tehdä valituksen myös Tanskan tietosuojavaltuutetulle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki, Email: tietosuoja@om.fi, Phone: 029 566 6700

Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 1.8.2020.