Tietosuojaseloste työnhakijoille - NORMAL

 

Kiitos työhakemuksestasi Normal Oy:lle!

Osana rekrytointiprosessiamme Normal Oy (”NORMAL”, “me”, “meitä” tai “meidän”) käsittelee henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojesi kerääminen ja käsittely on välttämätöntä, jotta voimme solmia työsopimuksen kanssasi. Jos et toimita meille vaadittavia tietoja ja henkilötietojasi, emme pysty arvioimaan solmimmeko työsopimuksen kanssasi.

NORMALIN käsittelemien henkilötietojen tyypit

 • Sinua koskevat perustiedot: Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Pätevyystiedot: Koulutus, taidot ja työhistoria
 • Muut meille toimittamasi tiedot: Kielitaidot, IT-taidot, palkkatoivomus, suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot
 • Muut rekrytointiprosessin kannalta merkitykselliset tiedot: Henkilöarviointi tai vastaavat testiarvioinnit

Keräämme edellä mainitut tiedot rekrytointiprosessin aikana ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Pyydämme tietoja kolmansilta osapuolilta ainoastaan suostumuksellasi.

Suosittelemme, ettet paljasta hakemuksessasi arkaluonteisia henkilötietoja, kuten rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon, ammattiliittoon kuulumista, seksuaalista suuntautumista tai terveyttä paljastavia tietoja. Siinä poikkeuksellisessa tapauksessa, että tarvitsemme tietoja terveydentilastasi voidaksemme varmistaa, että pystyt suoriutumaan hakemaasi asemaan kuuluvista tehtävistä, pyydämme suostumuksesi tällaisten tietojen käsittelyyn (yleisen tietosuoja-asetuksen artiklat 6(1)(a) ja 9(2)(a)). 

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta:

 • Hakemuksesi arviointi ja rekrytointiprosessin toteuttaminen:

Hakemuksesi arvioimiseksi käsittelemme henkilötietojasi, jotka olet ilmoittanut työhakemuksessasi ja ansioluettelossasi sekä näiden mahdollisissa liitteissä. Keräämme ja arvioimme myös tietoja, jotka olet toimittanut meille mahdollisten haastattelujen aikana. Henkilötietojesi käsittelymme oikeusperusta on hakemuksesi työsopimuksen solmimiseksi päättämiseksi NORMALin kanssa (yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(b) artikla) ja oikeutettu etumme käsitellä antamiasi tietoja (yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(f) artikla).

 • Henkilöarviointi ja soveltuvuustestit:

Jos hakemaasi tehtävään vaaditaan henkilöarvioinnin tai muun vastaavan testin suorittamista, sinulle ilmoitetaan tästä, kun olemme käsitelleet hakemuksesi. Tällaisten testien tuloksia käsitellään luottamuksellisesti, mutta otamme ne huomioon hakemuksesi arvioinnissa. Oikeusperustamme tällaisten henkilötietojen käsittelyyn on suostumuksesi tällaisen testin suorittamiseen, jotta voimme arvioida soveltuvuuttasi hakemaasi tehtävään (yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(a) artikla) ja 13 §:ssä työntekijöiden yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa (759/2004).

 • Yhteydenotto sinun suosittelijoihin:

Osana sinun ja hakemuksesi arviointia saatamme ottaa yhteyttä sinun aiempiin ja/tai nykyisiin työnantajiin suosituksia varten. Otamme yhteyttä ainoastaan sellaisiin henkilöihin , jotka olet nimenomaisesti ilmoittanut suosittelijoiksi työhakemuksessasi. Oikeusperustamme tällaiselle käsittelylle on suostumuksesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(a) artikla).

 • Neuvottelut työhönotosta

Jos rekrytointiprosessi etenee, käytämme henkilötietojasi neuvotellessamme työstäsi kanssasi. Oikeusperustamme käsittelylle tässä tapauksessa on mahdollinen työsopimuksen solmiminen sinun ja NORMALin välillä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(b) artikla).

 • Tiedot jotka liittyvät erityisiinhenkilötietoryhmiin (yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artikla)

Siltä osin kuin meidän on käsiteltävä sinuun liittyviä erityisiä henkilötietoja, tämä tehdään vain edellä lueteltuihin tarkoituksiin. Tällaisen käsittelyn oikeusperusta on suostumuksesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(a) artikla ja 9(2)(a) artikla).

Ilmoitus muille rekisterinpitäjille ja siirto tietojenkäsittelijöille

Edellä kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi voimme tarjota pääsyn henkilötietoihisi kolmansille osapuolille, jotka NORMALin kanssa tehdyn sopimussuhteen perusteella tarjoavat olennaisia palveluja, esimerkiksi IT-palveluntarjoajat, sähköpostipalveluntarjoajat ja rekrytointipalvelujen tarjoajat. Tällaiset palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja vain ohjeidemme mukaisesti heidän kanssaan solmittujen henkilötietojen käsittelysopimusten mukaisesti.

NORMALin liiketoiminnan muuttuessa myös yrityksen rakenne voi muuttua ja voimme toteuttaa yritysjärjestelyjä esimerkiksi myymällä NORMAL:in kokonaan tai osittain. Henkilötietoja sisältävän omaisuuden osittaisen luovutuksen ja tässä yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen luovutuksen esiin tuomisen oikeusperusta on pääsääntöisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(f) artikla, koska NORMALilla on oikeutettu etu luovuttaa osa omaisuudestaan sekä tehdä liiketoiminnallisia  muutoksia.

Yllä mainittua lukuun ottamatta pääsääntönä on, ettei henkilötietojasi luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi. Tietyissä olosuhteissa ja sovellettavan lain mukaisesti voimme kuitenkin joutua luovuttamaan henkilötietosi:

 • Poliisille
 • Asianajajille
 • Tilintarkastajille
 • Tuomioistuimille
 • Viranomaisille
 • Mahdollisille ostajille
 • Lähiyhtiöille

Henkilötietojesi siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei pääsääntöisesti siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.  

Jos henkilötietojasi siirretään henkilötietojenkäsittelijöille tai rekisterinpitäjille, jotka ovat sijoittautuneet EU:n/ETA:n ulkopuolelle valtioon, joka ei tarjoa riittävää tietosuojan tasoa yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaisesti, varmistamme henkilötietojen suojauksen EU komission mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Henkilötietojesi säilytysaika

Jos NORMAL tarjoaa sinulle työpaikan , hakemuksesi ja rekrytointimenettelyn aikana saadut muut asiaankuuluvat henkilötiedot säilytetään työntekijätiedostossasi NORMALin työntekijöiden tietosuojakäytännön mukaisesti vähintään niin kauan kun  olet NORMALin palveluksessa.

Jos sinulle ei tarjota työpaikkaa, säilytämme hakemuksesi ja kaikki rekrytointimenettelyn aikana saadut henkilötietosi kuuden kuukauden ajan kieltävän vastauksen antamisen jälkeen. Tietojasi voidaan säilyttää pidempään, jos olet antanut suostumuksesi tietojesi säilyttämiseen tai jos tietojen säilyttäminen on tarpeen NORMALin lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Suostumuksesi peruuttaminen

Voit peruttaa rekrytointiprosessin aikana mahdollisesti antamasi suostumuksen milloin tahansa. Peruutettuasi suostumuksesi emme tämän jälkeen käsittele henkilötietojasi suostumustasi edellyttämillä tavoilla. Suostumuksesi peruuttamainen ei vaikuta tätä ennen tapahtuneen henkilötietojesi käsittelyn laillisuuteen. Voit peruuttaa  suostumuksesi ottamalla meihin yhteyttä alla ilmoitetulla tavalla.

Oikeutesi

 • Sinulla on oikeus tutustua henkilötietoihin, joita käsittelemme sinusta
 • Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi keräämistä ja jatkokäsittelemistä
 • Sinulla on tietyin lakisääteisin poikkeuksin (mukaan lukien kirjanpitolaki, jos sitä voidaan soveltaa) oikeus vaatia henkilötietosi oikaisua tai poistamista
 • Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä
 • Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää saada kopio henkilötiedoistasi ja oikeus siirtää nämä meille toimittamaesi tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (tietojen siirrettävyys)

Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi tai jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa dataprivacy@normal.eu

NORMAL toimii henkilötietojesi rekisterinpitäjänä

NORMALin yritystiedot:

Normal Oy
Y-tunnus: 3156602-3
Godthåbsvej 41
8660 Skanderborg
Denmark

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät valitukset

Jos haluat tehdä valituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa dataprivacy@normal.eu

Voit lähettää valituksesi myös Suomen tietosuojavaltuutetun toimistoon (www.tietosuoja.fi), Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, puhelinnumero: 029 566 6700, sähköposti: tietosuoja@om.fi.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Viimeisimmän päivityksen ajankohta mainitaan tietosuojaselosteen lopussa. Voimassa olevat ja sovellettavat tietosuojaselosteet  ovat saatavilla verkkosivuillamme ja NORMAL-sovelluksessamme.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 1. marraskuuta 2020.